Konfidencialitātes politika

Ievads

PayTraq ir mākoņu risinājums mazo un vidējo uzņēmumu uzņēmējdarbības vadībai.

"Personas dati" - ierobežota informācija (fiziskās personas vārds un e-pasts), kuru nodrošināja fiziskā persona, kura izveidoja PayTraq sistēmā lietotāja kontu (turpmāk “Lietotājs”), šī informācija ir nepieciešama identificēšanai.

PayTraq Konfidencialitātes politika ir izveidota, lai palīdzētu Jums saprast, kā mēs apkopojam un izmantojam personas datus, kurus Jūs sniedzat PayTraq servisam (turpmāk "Serviss").

"Serviss" šeit un turpmāk nozīmē piekļuvi nomai piedāvātājam programrisinājumam pēc sekojošas tīmekļa vietnes adreses: go.paytraq.com.

"Servisa" pakalpojuma sniedzējs un īpašnieks ir PayTraq SIA (turpmāk "Pakalpojuma sniedzējs")

Datu lietošana un atklāšana

Pakalpojuma sniedzējs lietos Jūsu Personas datus saskaņā ar šī Konfidencialitātes politikā aprakstīto. Pakalpojuma sniedzējs neatklās, nenodos vai nepārdos trešajām personām Lietotāja datus, kurus Lietotājs ir ievadījis Servisā. Visas tiesības uz Lietotāja ievadīto informāciju Servisā pieder Servisa Lietotājam.Pakalpojuma sniedzējs nodrošina informācijas ievades iespējas un glabāšanu, kā arī informācijas apstrādi, lai nodrošinātu Servisa nepieciešamo funkcionalitāti un darba spēju. Pakalpojuma sniedzējs nepārbaudīs Lietotāja ievadīto datu leģitimitāti un pareizību, izņemot informāciju par Servisa abonentu (maksātāju).

Pakalpojuma sniedzējs neizmantos Lietotāja datus savām komerciālām vajadzībām vai kādiem citiem saviem vai trešās personas labuma ieguves mērķiem bez Lietotāja iepriekšējas piekrišanas. Informatīva atsauce uz Servisu kā Pakalpojuma sniedzēju Servisa izveidotājos e-pasta ziņojumos nevar būt uzskatīta par Lietotāja datu izmantošanu šā punkta izpratnē.

Drošība

Nekādā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs nepieprasīs Lietotāja vārdu un paroli, lai ieiet Servisā. Paroles tiek glabātas šifrētā veidā un nav zināmas Pakalpojuma sniedzējam. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par sava lietotāja vārda un paroles privātuma saglabāšanu, kā arī par periodiskajām paroles izmaiņām un paroles sarežģītību. Zaudēta parole var būt aizstāta ar jaunu paroli pēc veiksmīgas pieprasītas autorizācijas procedūras realizācijas.

Pakalpojuma sniedzējs uzņemas atbildību par piekļuves nodrošināšanu Servisam tikai izmantojot šifrēto savienojumu (SSL) un derīgo sertifikātu, ko ir izsniegusi leģitīmā sertificēšanas iestāde.

Sīkdatnes

The Service can use cookies for temporary information storage and for the storage of the User’s permanent preferences such as the interface language. The cookies are not used for the storage of the User's confidential information.

Datu glabāšana

Servisa serveri atrodas modernajā datu centrā, ievērojot visus nepieciešamos drošības standartus, ieskaitot, bet neierobežojoties ar diennakts video novērošanu, fizisko kontroli un rezerves elektroapgādes avotu.

Piekrišana

Pakalpojuma sniedzējs realizē uz piekrišanu balstītu pieeju personas datu vākšanai, glabāšanai, izmantošanai un izpaušanai.

Personas datu maiņa

No brīža, kad Jūs izveidojat Lietotāja kontu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī piekļūt un mainīt personas datus un konfidenciālas preferences, ienākot savā lietotāja kontā, kurā Jūs varat skatīt un veikt izmaiņas personas datos. Kā arī Jūs varat piekļūt un mainīt savus personas datus un konfidenciālas preferences, sazinoties ar mums pa e-pastu: privacy@paytraq.com.

Lietotāja konta slēgšana PayTraq sistēmā

Ja vēlaties deaktivēt savu lietotāja kontu, varat to veikt, sazinoties ar Pakalpojuma sniedzēju pa e-pastu: support@paytraq.com. Deaktivējot savu lietotāja kontu, no sistēmas datu bāzes tiks dzēsta visa Personas informācija, kas bija saglabāta un glabāta kā daļa no Jūsu konta. Jūsu personas datu arhivētā rezerves kopija tiks dzēsta nākamajā Servisa regulāra rezerves kopēšanas cikla laikā, bet ne ilgāk kā 30 dienas.

E-pasta un komunikācijas piekrišana

Pakalpojuma sniedzējs var izmantot Lietotāja e-pasta adresi, lai nosūtītu apstiprinājuma e-pastu, un ja nepieciešams, var izmantot to arī, lai sazinātos ar Lietotāju, lai saņemtu palīdzību autentifikācijas procesā, vai arī paroles atjaunošanas procesā.

Pakalpojuma sniedzējs var izmantot Jūsu personas informāciju, lai sniegtu Jums atbalstu, tas var ietvert tehniskā rakstura jautājumu risināšanu vai arī citus ar Servisu saistītus jautājumus, pa e-pastu vai citādi.

Pakalpojuma sniedzējs var izmantot Jūsu personas informāciju, lai aizsargātu Jūs, savlaicīgi informējot Jūs par iespējamiem drošības problēmām vai datu pārkāpumiem.

Bez Jūsu piekrišanas Pakalpojumu sniedzējs nesūtīs Jums komerciālā vai mārketinga rakstura informāciju. Jebkurā laikā Jūs varat atteikties no Pakalpojuma sniedzēja komerciālā rakstura e-pastiem, noklikšķinot uz atrakstīšanas saiti, šādos e-pasta ziņojumos.

Daži nekomerciālā rakstura ziņojumi joprojām var būt Jums nosūtīti, tie, kuri ir nepieciešami, lai sniegtu Jums Servisa pakalpojumus. Piemēram, sistēmas paziņojumi, lielākās Servisa izmaiņas, izmaiņas mūsu Lietošanas noteikumos un Konfidencialitātes politikā vai citas ziņas, kas mūsuprāt, būtiski ietekmēs Jūsu mijiedarbību ar PayTraq. Vienīgais veids, kā Jūs varat pilnīgi apturēt visu Servisa e-pasta ziņojumu saņemšanu ir slēgt savu lietotāja kontu Servisā, kā aprakstīts iepriekš.

Paturēšana

Pakalpojuma sniedzējs glabā Jūsu personas datus visu laiku, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu šajā politikā izklāstītos mērķus, ja vien likumi un citi normatīvie akti neprasa ilgāku glabāšanas periodu. Tas nozīmē, ka Pakalpojuma sniedzējs glabās Jūsu personas datus, kamēr Jums ir aktīvs lietotāja konts Servisā, un pēc tam, ja tas ir jādara, lai izpildītu savas juridiskās saistības. Ja Jūs izvēlaties slēgt savu lietotāja kontu Servisā, tad 30 dienu laikā Jūsu personas dati tiks dzēsti, ja vien mums nebūs pienākums tos saglābāt ilgāk.

Precizitāte

Pakalpojuma sniedzējs paļaujas uz Lietotāju, ka Jūsu sniegta informācija ir precīza un pilnīga. Mēs paļaujamies uz Jums, ka Jūs veiksiet savu personas datu atjaunināšanu. Jūs varat pieprasīt Jūsu personas datu atjaunināšanu un koriģēšanu jebkurā laikā, sazinoties ar mums pa e-pastu: support@paytraq.com. Mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu saprātīgā termiņā.

Sazinieties ar mums par personas datu aizsardzību

Pakalpojuma sniedzējs ir norīkojis datu aizsardzības speciālistu, kas atbild par visiem datu privātuma jautājumiem un datu aizsardzību. Ja Jums ir kādi jautājumi par mūsu realizēto datu privātuma praksi vai šo politiku, lūdzu sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu: privacy@paytraq.com.

Biznesa dati

ES Vispārējā datu aizsardzības regulas (turpmāk tekstā - GDPR) nozīmē PayTraq sistēma ir datu apstrādātājs. PayTraq nodrošina programmatūras risinājumu, kuru uzņēmums (kuram ir uzņēmuma konts PayTraq sistēmā) var izmantot savu klientu datu glabāšanai un apstrādei, bet pati PayTraq sistēma neiegūst un neapstrādā šos datus patstāvīgi. Saskaņā ar GDPR uzņēmums, kuram ir atvērts konts PayTraq sistēmā ir datu pārzinis.

Datu pārzinis (uzņēmums, kurš lieto PayTraq sistēmu) ir atbildīgs par datu par saviem klientiem, piegādātājiem, partneriem un darbiniekiem atbilstību GDPR prasībām.

Visi PayTraq uzņēmumi-lietotāji, kā datu pārzini, ir atbildīgi par datu apstrādi un par datiem, kurus viņi glabā un pārvalda PayTraq sistēmā.

Saskaņā ar GDPR regulu pārzinis ir atbildīgs par datu aizsardzības atbilstību, nevis apstrādātājs.

Under the GDPR the controller is held liable for data protection compliance, not the processor.

Jūsu uzņēmuma dati PayTraq sistēmā un to GDPR prasības

Politikas izmaiņas

Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā grozīt šo politiku (paziņojot par to Lietotājam), publicējot to jaunu versiju tīmekļa vietnē: https://paytraq.com/privacy/lv.

Jaunā versija ir spēkā esošā tiklīdz tā ir publicēta iepriekšminētā tīmekļa vietnē.


Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar mums jebkurā laikā pa e-pastu: support@paytraq.com