Konfidencialitātes politika


 

PayTraq ir mākoņu risinājums mazo un vidējo uzņēmumu uzņēmējdarbības procesu automātizācijai, kā arī privātpersonu komercdarbības nodrošināšanai.

PayTraq Konfidencialitātes politika ir izstrādāta lai palīdzētu Jums izprast kādā veidā mēs apkopojam un izmantojam informāciju, kuru Jūs (turpmāk “Lietotājs”) sniedzat interneta servisam PayTraq (turpmāk “Serviss”).

“Serviss” šeit un turpmāk nozīmē programmatūras nomu, kura ir izvietota interneta vietnēs go.paytraq.com.

Servisa īpašnieks un pakalpojumu sniedzējs (turpmāk “Provaiders”) ir PayTraq SIA.

Provaiders apņemas neizpaust (nesniegt un nepārdot) trešajām pusēm informāciju, iegūtu no Lietotājiem šā Servisa izmantošanas laikā. Visas tiesības uz informāciju, kuru ievada Lietotājs pieder Lietotājām. Provaiders nodrošina šīs informācijas ievadu un glabāšanu, kā arī tās apstrādi, lai nodrošinātu nepieciešamo sistēmas funkcionalitāti un darbspēju. Provaiders nepārbauda un neinteresējas, vai ievadītie dati ir korekti, izņemot informāciju par Servisa abonētāju (maksātāju).

Provaideram nav tiesību izmantot jebkurus Lietotāja datus lai veiktu komerciālus pasākumus, vai citos nolūkos, kas nesīs peļņu Provaideram vai trešajām personām, bez iepriekšējās Servisa Lietotāja piekrišanas. Informatīva atsauce uz Servisu kā pakalpojumu sniedzēju Servisa ģenerētajos e-pastos nav uzskatama par Lietotāja datu izmantošanu šī punkta nozīmē.

E-pasta adrese, kuru Lietotājs ievada reģistrācijas laikā tiks izmantota Lietotāja papildus identifikācijai un netiks sniegta trešajām personām. Provaideram ir tiesības izmantot šo adresi, lai sniegtu Lietotajam informāciju, kas attiecas uz Servisa lietošanu.

Provaiders nekādā gadījuma nelūgs Lietotāju atklāt savu paroli un vārdu piekļūšanai sistēmā. Visas paroles ir glabātas šifrētā veidā un Provaideram nav zināmas. Lietotājs nes pilnu atbildību par konfidencialitātes saglabāšanu (paroles un vārda neizpaušanu, lai piekļūtu Servisam), kā arī par periodisku paroles maiņu un tās sarežģītību. Ja parole ir aizmirsta, to var nomainīt pret jaunu, pēc nepieciešamās autorizācijas procedūras.

Provaiders apņemas nodrošināt piekļūšanu šim Servisam tikai izmantojot šifrētu savienojumu (SSL) un derīgo sertifikātu, kuru ir izsniedzis leģitīmais sertifikācijas centrs.

Šā Servisa serveri atrodas mūsdienīgajā datu centrā, kas ir aprīkots atbilstoši visiem nepieciešamiem drošības standartiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar diennakts video novērošanu, fizisko kontroli un rezerves elektroapgādes avotu.

Serviss var izmantot sīkdatnes (cookies) lai glabātu īslaicīgu informāciju darba gaitā, kā arī lai saglabātu Lietotāja iecienītākās izvēles, piemērām interfeisa valodu. Sīkdatnes netiek izmantotas lai glabātu Lietotāja konfidenciālo informāciju.

Ja Lietotājs vēlas atteikties no Servisa pakalpojumiem, Provaiders apņemas izdzēst visu informāciju no Lietotāja datu bāzes.

Provaiders patur tiesības pārveidot šo Konfidencialitātes politiku jebkurā laikā, iepriekš paziņojot par to Lietotājam. Visi grozījumi un papildinājumi stājās spēkā tajā brīdī, kad tie ir ievietoti Servisa vietnē http://paytraq.com/privacy/lv


Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar mums jebkurā laikā pa e-pastu mail@paytraq.com